بوی ماه مهربان

دلم میخواهد بنویسم ولی حرفی برای گفتن ندارم در این روزها...یه نوع افسردگی نتی که امکانش هست تا بیست و چهار ساعت دیگه حل بشه و شاید روزها و روزها ادامه داشته باشه...بیشتر موسیقی گوش میدهم و روی تختم می غلطم...وای که چقدر در این ماه مهر کار داشتم ولی هنوز نای تکان خوردن ندارم...

***

دوستم نزدیک دو هفته است مامان شده...رها...اسم همون کوچولوی دوست داشتنی است که هنوز ندیدمش ولی براش دو تا گیره سر صورتی خوشگل خریدم...مامانش میگه کلی مو داره...نمی دانم بگویم خوش آمدی یا ؟! یک دختر دیگه مثل من، مثل ... امیدوارم سرنوشتش به زیباترین شکل ممکن نوشته شده باشه...

***

مهر برایم پر از اتفاق است ۱مهر...۶مهر...۲۲ مهر...۲۵مهر...بگذریم از مناسبتهای گذریش که تا اینجا کم نبوده...مهر، ماه خوب و شلوغی است ...من متولدین ماه مهر را دوست دارم...همین!

نگاه های شما(50)

/ 0 نظر / 12 بازدید