انگیزه ام، خاموشی...

فصلی دیگر از زندگی ام  پایان یافت... امروز ۱۳ مرداد سال یک و هزار و سیصد و هشتاد و هشت... پر از برنامه ام ... پر از آینده ام... انگیزه ام چیزی نیست جز خاموشی البته خاموشی ِ... خوشحالم که این فصل هم دارد به پایان می رسد و باید به فکر آینده باشم...

/ 0 نظر / 10 بازدید