یلدای من...

یک بار دیگر تولد خورشید شد...

و من ماندم که یلدا تولد خورشید است یا من...

من که هیچگاه همپای خورشید نبودم...

خورشید روزکار است و من شب کار

خورشید روشن است و من ...

به هرحال یلدایی دیگر آمد تا به من بفهماند که از این پس باید به همه بگویی بیست و پنج ساله هستی...

 

اینم عکس رنگی کیک به روایت زاویه دید

شب یلدای همگی خوش

 

 نگاه های شما(22)

/ 0 نظر / 10 بازدید