خانه قمر خانم 1

نشسته بودم در اتاق استادها!‌منتظر بودم بسته های مهر و موم شده ورقه های کلاسم را بدهند ببرم برای تصحیح! در اتاق تنها بودم و از زمانی که معطل شده بودم عصبی!‌ با پاشنه چکمه ام مدام روی زمین میزدم و زیر لب زمزمه ای میکردم! در اتاق باز شد و دو تن از استادان دیگر(هردو مرد) وارد اتاق شدند تا راهی شبیه راه من را طی کنند تا به ورقه ها برسند! با یکی از استادان از قبل سلام و علیکی داشتم و با دیگری نه! همان حین یکی از دوستانم که استاد آنجاست وارد شد! لازم است اشاره کنم دوست مورد نظر آقاست و اول استاد آنجا بود و بعد به دلیل زبان مشترک حس کردیم دوستهای همدرد خوبی هستیم! دوست آمد و رفت دو لیوان چای ریخت و نشست کنارم و شروع کرد درددل کردن از بدبختی های دکتری خواندن و باقی مسائلش... بسته های ورقه آمد! ورقه های دوست و ورقه های آقایی که با هم سلام و علیک داشتیم رسید! ورقه های من به دلیل تمام نشدن امتحان دوتا از این بچه ها همچنان در حالت تعلیق بود! خلاصه دوست رفت و آقای سلام و علیکی هم رفت و من ماندم و استاد ناشناس! 

فضا بسیار بسیار سنگین شد...من روبرویم را نگاه میکردم و استاد ناشناس من را!!!! تقریبا حسی شبیه تهوع پیدا کردم! محیط، محیط محترمی است که نمیشود هر برخوردی داشت...

خب حالا برویم در خیال من!

با خودم فکر کردم شاید من را نگاه نمیکند! مثلا یکی از دیوارنوشته های پشتم را میخواند! باز گفتم: خب این دیوارنوشته ها که خیلی ریز هستند! بعد گفتم برگردم زل بزنم به چشمانش تا بترسد! بعد گفتم خب اصلا شاید از این جنس آدمهاست که خیره میشود به یک گوشه ای و کاری به کار کسی ندارد! همینطور احتمال بود که سرازیر میشد و ... 

تصمیم جالبی گرفتم! اینکه بلند شوم و از اتاق بیرون بروم و بروم سمت دستشویینیشخند... رفتم و هنوز وارد نشده بودم که خدمتگزار محترم فرمودند: اسسسسسسسسستاد نروووووووووو!!! گفتم چرا؟ گفت چاه دستشویی گرفته!!!! خلاصه دست از پا دراز تر برگشتم که بروم داخل اتاق که یکبار هم از ناحیه روبرو استاد ناشناس را ببینم! در را که باز کردم مرد که داشت چای مینوشید به سرعت فوق العاده بالایی روگرداند سمت من و بعد دوباره برگشت سمت چای! سرم چرخاندم دیدم آخیش یکی از استادهای قدیمی دانشگاه شهید بهشتی ام که حالا یکی از سهامداران دانشگاه فعلی است آنجا نشسته خوشحال شدم و بعد از سلام و احوال پرسی برگشتم سر جایم نشستم! 

سایه نگاه مرد بر سرم بود! کیفم را باز کردم و خودم را مشغول کردم! مرد همان وقت پرسید: ببخشید چی درس میدید؟  نگاهی کردم و گفتم: ادبیات! گفت: چه خوب! منتظر بود بپرسم شما چی؟ که خب نپرسیدم! گفت: در طول شبانه روز شما چقدر کار علمی میکنید و مطالعه؟ گفتم: متغیره! ولی کم خوابم... گفت: از چهره شما کم خوابی پیدا نیست! (حالا استاد قدیمی من هم در اتاق زل زده بود به این آقا)...گفتم: چهره ام عادت کرده به بی خوابی! شروع کرد به این بحث که فقط بعضی از آدمها در دنیا کم خواب بوده اند و موفق مثل مارگرت تاچر!!!! :))) همانجا من یاد خودم و سمیه افتادم که زدیم رو دست مارگرت!!! و بعد از نلسون ماندلا گفت و بعد... خلاصه بحث بین او و استاد قدیمی ام شروع شد و من خوشحال بودم که ناظرم! اما سریع بحث را برید و رو کرد به من و گفت: حیطه مورد علاقه شما برای مطالعه چیه؟ در این لحظه من یاد این مراسمهای خواستگاری سنتی افتادم!  با لبخند و البته کمی جدیت گفتم: ادبیات! من کار و علاقه و رشته ام توی یه چیز خلاصه میشه! بحث رفت سمت داستان! بحث رفت سمت وبلاگ نویسی! بحث رفت سمت اینکه او از وقتی که وبلاگ من جایزه برده من را خوانده است! بحث رفت سمت اینکه او از خیلی از اتفاقات و علایق من آگاه است! بحث رفت سمت اینکه... بحث رفت سمت اینکه او مرا در بعضی از عکسهای وبلاگ دیده و حس کرده من خود او هستم... بحث رفت سمت دو لبخند کشداری که به روی هم زدیم... و کاغذی که از جیبش بیرون آمد و چهره مردد او... و کوچه علی چپی که من درش افتادم... 

بسته های ورقه آمد... ورقه ها را گرفتم...او هم ورقه هایش را گرفت... گفت: نمره ها را باید در چه سایتی بزنم؟ برایش گفتم...گفت: میشود روی این ورقه بنویسید...گفتم: حتما! گفت: میشه شماره تون رو هم بنویسید برای من! و من نمیدانم چرا میخواستم بگویم نه! بعد دیدم خب تا مستخدم آن دانشگاه شماره من را دارد احتمالا جز آن یک نفر! شماره را داذم! و در راه بودم که اس ام اس زد: دیدار شما مایه افتخار من بود بانو! و من خندیدم... همان موقع پسری با ابروهای برداشته و لبخند بزرگ و پالتوی بلند نزدیکم شد و گفت: افتخار آشنایی میدید؟!!! من بلند خندیدم و قدمهایم را تندتر کردم و پیچیدم در اولین کوچه ای که میشد پیچید و کمی راه رفت...

از این پس داستانهای واقعی گاها ناهنجار دانشگاه را همین جاها مینویسم! داستان بعدی عاشق شدن دانشجو و زدن وبلاگی برای من!!!!‌ قهقهه

/ 3 نظر / 2 بازدید
سمیرا

ممنون از محبتت برای فرستادن رمز. [قلب]

س.رشیدی

[نیشخند] بانمک بود. دیگه بنده خدا گیر کرده بوده و اومده ساده ترین راه رو انتخاب کرده دیگه. می دونی که! اسلام دست و پای اینا رو بسته![نیشخند]

پگاه

[نیشخند] ممنون برای فرستادن رمز