دهم آذر

برای حافظه خودم اینها را مینویسم ...۱۰ آذر ۸۹ هم در ذهنم میماند...

امروز صبح شهلا جاهد اعدام شد...خیلی خیلی سخته...هرچقدر هم که امروز به ما با دوستان خوش گذشت  ولی بازم از صبح به لحظات آمدن شهلا پای طناب دار و به دار آویخته شدنش فکر میکنم و مدام موهای تنم سیخ میشود...

                                             

این عکس خیلی خیلی عکس خوبیه...این نگاه تا ابد در ذهن ها خواهد ماند...    

عصر با جمعی از دوستان رفته بودیم خوشگذرانی در خانه هنرمندان. با وجود غیبت عده ای از دوستان روز بسیار بسیار بسیار خوبی بود...البته که همه از میزان صدای بلند ما ناراحت هم شده بودند ولی خوب به ما چه نه؟؟!! حالا یه شبم ما خوش گذروندیم ...

نگاه های شما(64)

/ 0 نظر / 11 بازدید