قالب وبلاگم عوض شد...

 

این قالب را فقط و فقط به خاطر دوستان عوض کردم*...

این قالب ششم درباره الی است...بعد از آن قالب سیاه شبهای سیاه، بعد از قالب سبز آن روزهای سبز، قالب دریایی لحظات طوفانی، قالب چسب و قهرها و قالب رویایی قبلی ام که توش دنیای عشق موج میزد...

این بار نشد خیلی همه چیز رو کج و راست کنم ولی آخرش خیلی هم بد نشد...مهم اینه که عاشق این رنگم...مهم اینه که عاشق این رنگیم...

یکی برای این قالب خیلی زحمت کشید...خیلی...و گفت اسمش رو نگم...

ممنون

*: علت تعویض قالب، سنگینی و مشکلاتی بود که دوستان مکرر بهش اشاره میکردند.

 

نگاه های شما(47)

/ 0 نظر / 7 بازدید