....

دستانتان را آماده جوهری شدن کنید...پیش به سوی مردی که حق است و روبروی دوربین به ملت دروغ نمیگوید...

/ 0 نظر / 9 بازدید