نامه روز بیست و نهم: اضطراب

این دیگه آخرین نامه ایست که دارم برات مینویسم... میدونی خیلی مضطربم؟ میدونی دارم به این فکر میکنم همه حرفهام رو گفتم؟ برای یکسال باهات حرف زدم ؟ تمرین انسان بودن کردم؟ همه رو خواستم؟ چیزی کم نبود؟ 

خدایا حالا دیگه خسته ام...دوست دارم برم چند روزی استراحت کنم...چند روزی برای خودم باشم...به همه حرفهایی که با هم زدیم فکر کنم...میخوام برم راه برم...قدم بزنم...میخوام تنها باشم... میخوام بشینیم دوره کنیم با هم...میخوام اگه میتونم ببخشم... میخوام اگه نتونستم فراموش کنم...میخوام یاد بگیرم آدمها آدمند همونطور که هستند بپذیرمشون... همین امروز دیدی چه ظلمی به من شد... چه جوری دلم ترک برداشت... چه جوری زدم زیر گریه...اما مهم نیست... مهم اینه که یادگرفتم... مهم اینه که با هم دوره کردیم... الان بهترم...اما این بهتری نسبت به چی؟ بهتری نسبت به خیلی خیلی بدی که بودم... 

من هیچ وقت راضی نیستم درسته...همیشه فکر میکنم وقتی راضی باشم همه چی تموم میشه...دلم نمیخواد هیچ وقت همه چی تموم شه... شاید برای همینه که همیشه مضطربم...همیشه اضطراب دارم و با یه عالمه جمله که اول همشون «مبادا» داره... من علت مشکلات خودم را پیدا کردم... من سختمه که به راحتی و لبخند روی آدمها و احساسها پا بذارم... ولی تا دلت بخواد خودم لگدمال شدم... سختمه این زندگی... دنیا واقعا زندانه... اگر خودمرگی گناهی نبود تا به حال مطمئن باش مدتها گذشته بود و پیشت بودم... خیلی دلم میخواد به مدت نامعلومی تنها زندگی کنم... اصلا تنهاییست که سرریز میشه توی وبلاگ نه؟... برای من که اینطور بوده...

حالا حسابی خسته ام... دوست دارم توی همین جملات آخر هیچی ازت نخوام... دوست دارم با سکوت و فقط سکوت حصیر پشت اتاقم را بکشم بالا، یه لیوان آب بردارم یواش یواش طوری که سردیش بشینه توی تنم بخورم و به ازدحام این شهر سنگ و سیمان خوب نگاه کنم و سعی کنم و فقط سعی کنم اگر آدم هم نبودم ادای آدمها رو دربیارم... به آسمان هم نگاه میکنم تا شاید تو رو ببینم... تا شاید تو مرا ببینی... اما بدان پر از آشوب اضطراب و انتظارم تا روزی که از همین پنجره چیزی بهتر از اینکه می بینم ببینم...

خدا قوت

/ 0 نظر / 2 بازدید