آفتابی در پس آب

امروز روز خوبی بود...به خصوص که این آبها حسابی سر تا پام رو خیسم کرده بود و من مثل دیوانه ها خوشحال بودم از این همه لذت... این عکس با سختی وافری گرفته شد آبها فقط ثانیه ای با لنز دوربین فاصله داشت و من آنی فرصت عکاسی داشتم...نتیجه اش را دوست داشتم ... فکر کنم همین آفتاب نشون میده چقدر روز خوبی رو سپری کردم...خدایا متشکرم

پ.ن۱: آن نقطه های کنار آفتاب، آبی است که به سمت دوربین و من می آید...

پ.ن ۲:  یاد خیس شدنمان در آبشار آسیاب خرابه جلفا افتادم...امروز هم همانطور موش آب کشیده شده بودم...  یاد پژو و دار و دسته اش افتادم ...دلم براشون تنگ شد...(البته دار و دسته خودمان!) چون پژو در حال آپدیت شدن است...و در واقع من نمیدونم ماها ورژن چندش بودیم!!

نگاه های شما(11)

/ 0 نظر / 11 بازدید