نامه روز بیست و سوم

از اول ماه رمضان دلم میخواست پستی بذارم شبیه اینکه میخوام الان بنویسم... اینکه به نظرمون معیار خدادوست بودن چیه؟ معیار هست اصلا؟ چرا باید با چیزی سنجید خدایی را که سنجیده نمیشود...شاید یه انتظار غلطی هست که آدمهایی که حرف از خدا میزنند به هر نحوی باید حتما اگر زنند چادری یا با حجاب سخت و سفت باشند یا مردی با معیارهای مرد به ظاهر مسلمان! 

من اصلا درباره خودم حرف نمیزنم...درباره آدمهایی که برخی از نظر ظاهر مثل منند و دیدم تا چه حد احتمالا عکس من موجودات خوبی هستند صحبت میکنم... آدمهایی که حجاب ندارند...نماز درست و درمونی نمیخونند...آرایش میکنند... مرد نامحرم بی حجاب آنها را دیده است و الی آخر... در مورد مردها هم همینطور... 

خدا که به نماز من نیاز نداره قطعا این منم که به او نیاز دارم...این بخشی است بین خدا و بنده... اما به نظرم مهم زندگی در جامعه رابطه بنده با بنده است...اگر نه که خداوند موجودات رو در فضایی بسته و انفرادی برای خودش خلق میکرد و چنان جلادی می ایستاد و میگفت: نماز بخون! یالله! حجاب داشته باش یالله!

من نمیگم این کارها بده نه! خیلی هم قشنگه! اصلا عبادت خدا و سعی در انجام رفتاری برای رضای خدا و گوش کردن به حرفهای خدا زیباترین بخش دینه...

اما این شکاف عمیقی که می بینم بین دو دسته به ظاهر مومن و به ظاهر غیرمومن افتاده خیلی من رو اذیت میکنه! نکته شماره یک اینکه به ما هیچ ربطی نداره طرفمون چطور عبادت خدا میکنه...یه نوع حقد و کینه در حدود پنجاه درصد(خوشبینانه عرض کردم) بین هر دو گروه نسبت به هم در جریانه! چون گروه به ظاهر مومن سعی خاصی در اصلاح گروه غیرمومن دارن و گروه به ظاهر غیرمومن هم سعی خاصی در مبارزه با گروه به ظاهر مومن دارند!!!

به نظرم رمز همون کلمه «ظاهر» است... ظاهر یعنی چیزی که ما می بینیم...آیا ما باطن آدمها رو هم می بینیم؟ مطمئنیم اونکه به شدت برای بی حجابی و غیردینی شدن میکوشد بد است و خدا با او فرسنگها فاصله دارد؟ چرا هیچ وقت تو دلمون نیست به این آدم بگیم برامون دعا کن!!! یه نوع شرم میکنیم از بردن اسم دعا پیشش!

من دین و خدا رو والاتر از این اختلافها می بینم... به نظرم یکی از لطفهایی که خدا باید در حقمون بکنه اینه که خدا واحده! خدا یکیست! خدای من و تو یکیست! و هیچ کدام خبر نداریم رابطه هر کدوم ما با خدا چطوره... خوب یا بدش به خودمون و خدامون بستگی داره و نه به هییییییییییییچ کس دیگه...

خدا باید بخواد و ما باید بخوایم... و این وسط باید سعی کرد واژه هایی را از بین برد...مثل خدای من! خدای تو! خدای ما یکیست! حق انحصاری هم ندارد که کسی سفت بچسبدش!!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید