دنیای این روزای من

این روز‌ها قرص ضد افسردگی می‌خورم سبد سبد... البته که سبد معیاری درست نیست!

این روز‌ها  جنون گاوی گرفته‌ام برای نوشتن... البته که جنون گاوی دیگر خیلی خطرناک نیست!

این روز‌ها  هوس آویزان کردن خودم از جرثقیل را دارم... البته که خودکشی اتفاقی تمیز نیست!

این روز‌ها  عین خر دور از جان شما برای ادبیات جان می‌کنم.... البته که خر صفتی شایسته نیست!

این روز‌ها  دلم می‌خواهد یک نفر را به شدت ماچ کنم... البته که ماچ کردن نامحرم عملی خوب نیست!

این روز‌ها  اتاقم درهم برهم شده و شتر با بارش گم می‌شود... البته که این دربارهٔ الی خیلی سهمناک نیست!

این روز‌ها  با وجود بیماری مجهول دارم جور کسی را می‌کشم ... البته که کار فی سبیل الله دیگر کاری نیک نیست!

این روز‌ها  رمز کارت عابربانکم را فراموش کردم. در کیفم پول ندارم.... البته که پول ستاندن از مادر حسی خوب نیست!

این روز‌ها  انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده - اینجا را داریوش خوند-... البته که هجران در عشق پدیده‌ای سخت نیست!

این روز‌ها هاله‌های بی‌نور جلو جلو بوق می‌زنند و عکس سر در وبلاگت را هی نشان هم می‌دهند... البته که عکس رو کردن خیلی هم تازه نیست!

این روز‌ها فقط اندکی به پایان بازی قلب‌ها مانده... البته که ۴ قلبه شدن تو در کنار وبلاگ‌های شوشوبازی و کشک و بادمجانی اتفاق غریبی نیست!

 

این روز‌ها  دیگر فکر نکنید، یک شب دیگر مانده بروید به  لینک مسابقه و به این آدرس

 http://e-motamedi.blogfa.com 

رأی بدهید...البته که فکر به رأی ندادنتان انقدرها هم عجیب نیست!

 

 نگاه های شما(41)

/ 0 نظر / 10 بازدید