به عشق شما و آروم شدن دلم!

windy- by Lёsha Onatsko

 

بعضی وقت‌ها اتفاقاتی در زندگی آدم می‌افته که حس می‌کنی منفجر شدی... بعد باید بگردی تیکه تیکه هات رو از این طرف و اون طرف پیدا کنی به هم بچسبونی... چسبیده می‌شی ولی هیچ وقت مثل روز اول نمی‌شی... نگاه همه به جسمته! کسی روحت رو نمی‌بینه... بعد از اون کمی بی‌حس و حال می‌شی... ترک‌های روحت داغون کننده است... دلت نمی‌خواد خودت رو توی آینه ببینی چون اون ترک‌ها مثل جذام توی صورت میمونه... بعد از اون فقط از یه چیزی می‌ترسی... فقط از یه چیز... اینکه دوباره منفجر بشی!

                                      

                                دانلود مستقیم آهنگ- پروانه ها- محسن چاوشی

تایپ این پاراگراف به شدت  به خاطر درد مچم طول کشید ولی دلم رو به شدت آروم کرد.

 

***

 نگاه های شما(40)

/ 0 نظر / 13 بازدید