انتخابات خرداد 89

راستش من دیدم که خیلی طول کشیده و اصلا معلوم نیست این ای دی اس ال کی میخواد وصل بشه...بنابراین منم گفتم به جهنم و اومدم قضیه این مسابقه را یه جوری تمومش کنیم که دیگه گویا حرف‌ها داره به جاهای باریک می‌کشه و به ما بار دیگه ثابت شد که چقدر برخی دوست دارن چرند گویی‌های مکرر را:

خب ما دوازده نفر شرکت کننده داشتیم که در این رأی گیری بهش می‌گیم نامزد...یه چیزی تو مایه‌های انتخاباته به یاد خرداد سال پیش...انصافاً ولی این یه دونه رأی گیری را سالم برگزار کنید. بدون باند بازی و پارتی بازی.

 

خب ابتدا نامزدها:

1.         پگاه/ وبلاگ ندارد.

2.         حمیده/ صاحب وبلاگ تکچهره(لنگ دراز ترین بابای موجود زرد البته یه کم کریه)

3.         شاهرخ/ وبلاگ ندارد.

4.         کاوا/ صاحب وبلاگ بلوط زار

5.         مهدی/ صاحب وبلاگ دیوار

6.         سمیه/صاحب وبلاگ باگریه خندیدن

7.         نیره/ صاحب وبلاگ زیرزمین

8.         حسام/صاحب وبلاگ لی لی

9.         فرزانه/ صاحب وبلاگ سرزمین خیالRed Hair

10.     رها/ صاحب وبلاگ رها

11.     نرگس/ صاحب وبلاگ حوضخانهHippie

12.     آقای محمد تمدن/ وبلاگ نداردReading a Book

 

اما شیوه رأگیری: شما باید به 10 نفر از 10 تا 1 نمره بدید و دو نفر را می‌تونید حذف کنید.  آخر شماره ها را جلوی چشم خودتان می‌شمریم به نفر اول یک عدد عروسک خپلک اهدا خواهد شد. این اسم را هم مانی گذاشته روش. اینم (عکسش). البته آقایون هم دیگه ببخشید عروسک اگر دوست ندارید. بذارید پشت شیشه ماشینتون اگر بردید. در ضمن رأی‌های غلط شمارش نمی‌شود.طبق آخرین خبرها قرار شد به نفر دوم و سوم هم ۲ عدد بچه تپلک اهدا شود. که ورژن متفاوتی است از خپلک.اینم (عکسش).

اگر هم نمی‌دونید ماجرا چیه تشریف ببرید پست قبل را مطالعه کنید در جریان قرار خواهید گرفت.

دقت کنید به من رأی ندهید. در ضمن لازم نیست فقط شرکت کنندگان رأی دهند دوستان دیگر هم میتوانند رأی خود را بیاندازند اینجا.

 

خوب من به عنوان اولین نفر رأی خودم رو به ترتیب اولویتم اعلام میکنم:

رأی خودم:

10 امتیاز نیره، 9 امتیاز سمیه، 8 امتیاز مهدی، 7 امتیاز آقای تمدن، 6 امتیاز رها، 5 امتیاز پگاه، 4 امتیاز شاهرخ، 3 امتیاز حمیده، 2 امتیاز فرزانه، 1 امتیاز نرگس.

رأی حمیده:

10 امتیاز رها- 9 سمیه- 8 مهدی- 7 نیره- 6آقای تمدن - 5 پگاه- 4خودم - 3شاهرخ- 2 فرزانه- 1نرگس

 رأی شاهرخ:

10 مهدی - 9 آقای تمدن- 8 خودم- 7 نیره- 6 سمیه- 5- پگاه- 4 رها- 3 حمیده- 2 حسام- 1 فرزانه

رأی پگاه:

10مهدی 9 سمیه 8 نیره 7 اقای تمدن 6 رها 5 خودم 4 شاهرخ 3 حمیده 2 فرزانه 1 نرگس

رأی سمیه:

خودم!! 10!!! نیره9، جناب مهدی 8، آقای تمدن7، رها6، حمیده5، پگاه 4، فرزانه3، شاهرخ2، حسام1.

رأی مهدی:

10 رها، 9 سمیه، 8 آقای تمدن، 7 نیره، 6 پگاه، 5 شاهرخ، 4 حمیده، 3 فرزانه، 2 مهدی، 1 حسام 

رأی میثم:

10 رها.9 دکتر تمدن . 8 نیره. 7 مهدی. 6 سمیه. 5 پگاه. 4 شاهرخ. 3 نرگس. 2 فرزانه. 1 حسام

رأی رها:

10رها.9 دکتر تمدن . 8 نیره. 7 مهدی. 6 سمیه. 5 پگاه. 4 شاهرخ. 3 نرگس. 2 فرزانه. 1 حسام

رأی فرزانه:

10 مهدی 9 دکتر 8 خودم 7 سمیه 6 نیره5 رها 4 حمیده 3 تا پگاه 2 نرگس1 حسام

رأی آقا مانی:

( چون بی سواده از روی عکسها انتخاب کرد بدون دخالت من):

10 کاوا 9 حمیده 8 شاهرخ 7 پگاه 6 حسام5 فرزانه  4 نرگس3 رها 2 آقای تمدن 1 سمیه

رأی کاوا:

10-شاهرخ 9-فرزانه 8-سمیه رشیدی 7-حمیده 6-نیره 5-مهدی 4-دکترمحمد تمدن 3-پگاه 2-حسام 1-نرگس.

رأی بهلول:

1-سمیه 10،  2-کاوا 9،   3-حسام8،  4-نرگس7،  5-فرزانه6،  6-حمیده5،  7-شاهرخ4، 8-پگاه3، 9-رها2، 10-نیره1

رأی رامونا:

سمیه10،    رها 9،  نیره 8، پگاه 7،  حمیده 6 ،نرگس 5، فرزانه 4، آقای تمدن3، مهدی 2، حسام 1

رأی علی داوینچی(ممممممد):

مهدی10--کاوای بنده خدا 9-نرگس8-حسام7-فرزانه6-حمیده5-رها4-نیره3-اقای تمدن 2-سمیه1-

رأی ۶۶۶:

 سمیه10رها 9نیره 8پگاه 7حمیده 6 نرگس 5فرزانه 4 تمدن3مهدی 2حسام 1

رأی امیر:

10 شاهرخ، 9 سمیه، 8 حمیده، 7 مهدی، 6 تمدن، 5 پگاه، 4 حسام، 3 کاوا، 2 فرزانه، 1 نرگس

رأی ترانه:

آقای تمدن 10، مهدی 9، رها 8، سمیه 7، نیره 6، پگاه 5، شاهرخ، 4، حمیده 3، فرزانه 2، حسام1.

رأی نیره:

 1.خودم 2. آقای تمدن 3. رها 4. سمیه 5.نرگس 6. مهدی 7.حمیده 8.پگاه 9. شاهرخ 10.فرزانه

رأی سجاد ناصری:

10حسام.9 دکتر تمدن . 8 نیره. 7 مهدی. 6 رها. 5 پگاه. 4 شاهرخ. 3 نرگس. 2 فرزانه. 1 کاوا

رأی نغمه:

مهدی 10، سمیه 9، حمیده 8، شاهرخ 7، تمدن 6، نیره 5، رها 4، پگاه 3، حسام 2، فرزانه 1.

رأی حامد عباسیان:

10حسام.9کاوا . 8 نیره. 7 نرگس . 6 رها. 5 پگاه. 4 فرزانه. 3حمیده. 2 شاهرخ. 1 مهدی

رأی کیمیا خواهر پگاه:

پگاه 10،  حمیده 9 ، شاهرخ8، نیره7، س.رشیدی6، مهدی5، کاوا4، حسام 3،  نرگس2،اقای تمدن1

رأی امین برادر سمیه:

خود خانوم دکتر سمیه 10، پگاه 9، نیره8، آقای تمدن7، مهدی6، رها، 5، حمیده4، فرزانه3، شاهرخ2، حسام1

رأی شراره خواهر شاهرخ:

حمیده 10، شاهرخ 9؛ سمیه 8، مهدی 7، آقای تمدن 6؛ رها 5، پگاه 4؛ فرزانه 3؛ حسام 2، کاوا 1.

رأی زهرا:

مهدی:10،  رها:9، نرگس :8، حسام:7،حمیده:6،فرزانه:5،کاوا:4، شاهرخ:3،پگاه:2، آقای تمدن:1

رأی یاسر داداش سمیه:

سمیه 10، کاوا9، حمیده8، شاهرح7، حسام6، نرگس5، فرزانه4، آقای تمدن3، مهدی2، رها1.

رأی مصطفی میرزاده:

10 مهدی، 9 کاوا، 8 نرگس، 7 حسام، 6 فرزانه، 5 شاهرخ، 4 پگاه، 3 حمیده، 2 آقای تمدن، 1 رها

رأی سارا دختر دایی سمیه:

سمیه 10، کاوا9، حمیده8، شاهرح7، حسام6، نرگس5، فرزانه4، آقای تمدن3، مهدی2، رها1.

رأی لیلا:

مهدی 10، حمیده 9، پگاه 8، کاوا 7، فرزانه 6، نرگس 5، شاهرخ 4، آقای تمدن(دکتر) 3، حسام 2، رها 1

رأی نفیسه:

حمیده 10، مهدی 9، 8 شاهرخ، 7 کاوا،6 فرزانه، 5 پگاه، 4 نرگس، 3 رها، 2 تمدن، 1 سمیه

رأی سیامک دوست کاوا:

10-سمیه،  9-حمیده ،8-کاوا ، 7-رها، 6-پگاه ، 5-رها، 4-شاهرخ، 3-حسام، 2-فرزانه،1-مهدی


 

نتیجه تا اینجا:

سمیه:۱۹۸   امتیاز/

مهدی: ۱۹۰  امتیاز/

حمیده: ۱۶۶ امتیاز/ 

آقای تمدن:۱۵۴  امتیاز/

رها:۱۶۴  امتیاز/

نیره: ۱۴۸ امتیاز/

پگاه: ۱۴۴ امتیاز/

شاهرخ:۱۴۱ امتیاز/

فرزانه:۱۱۶ امتیاز/

 

کاوا: ۹۹ امتیاز/

حسام: ۹۶ امتیاز/

 نرگس: ۹۶ امتیاز/

 

پایان زمان رأی گیری: دوشنبه ساعت ۰:۰

 

 

 

باقی حرفها در پست بعد زیادی سنگین رفته این نظرات

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید