روزی برای پدرم

سلام پس از مدتها

این چند وقت اینترنت نداشتم...

خوب به هر حال اون اتفاقی که باید می شد توی این چند وقت نشد و ما هم مثل خیلی ها غصه خوردیم و کمی هم چشممان خیس شد... نمی دونم چی بگم ... خلاصه حال ما هم از اوضاع مملکت کلی اسفباره...

اما امروز اومدم تا فقط و فقط و فقط تولد حضرت علی و روز مرد و پدر رو تبریک بگم ...

تبریکات من تقدیم به  پدر خوبم که توی این چند وقت زحمات بی دریغی برای من کشید..

/ 0 نظر / 12 بازدید