در چشم باد

سلام آقای جوزانی

چهار سال پیش وقتی دوستم برای ساختن فیلمش در لوکیشن شما با رسول نجفیان قرار ملاقاتی داشت با هم به کاخ سعدآباد آمدیم. آن روز با وجود خبرهای گاه گاه از "در چشم باد" نمیدانستیم چه میکردید و شاید کمی خستگی آن روزتان را گذاشتیم به حساب دیگری...اما آقای جوزانی ...سپاس سپاس سپاس...شما انسان والایی هستید که اینچنین والا به انسانیت، عشق و ایران پرداختید... فکر میکنم همین بس که درس عشق و آزادی در بند بند اثر شما فریاد میکرد و من یک سال جمعه شبها با این ترانه وطنی زندگی کردم ...چیزی ندارم بگویم جز سپاسی وافر و بی انتها از شما...

* ضمیمه۱:  بسیار متأثر شدم از رفتن ژوزه ساراماگوکه رمان کوری اش بی شک تکرار ناپذیر است.

* ضمیمه ۲:این  پست ربطی به فوتبال ندارد. پس کامنتهای فوتبالی خود را در پست پایین بگذارید.

 

نگاه های شما(28)

/ 0 نظر / 9 بازدید