لرزه های دنیا در 5 دی...

 امروز

 

    دو تار سفید دیگر بین موهایم نواختن گرفت

    ولی

   نمیدانم چرا کسی مدام در من فریاد می زند:

                                                           جوانی ات

                                                                         مبارک!

   ۵ دی بود که این لرزه به تنم افتاد...

 نگاه های شما(30)

/ 0 نظر / 11 بازدید