میزند باران به شیشه...

همه اینو می دونن
 که بارون
همه چیز و کسمه

 

(حسین پناهی)

 

من شیفته ی سرود بارانم ،

 این نغمه ی جانفریب دریا  راز .

افسوس که شیشه ی اتاقم ، دوش

 در گوش دلم نریخت آن آواز ،

(فرخ تمیمی)

 

و چقدر بد که موقع باران باید بی حرکت و پس از خوردن چند عدد مسکن و تزریق آمپول دردناک ضد اسپاسم با کیسه آب گرم خوابیده باشی و با هزار بدبختی سهمت از باران بشود همین عکسی که با بدبختی دستت رو جان بخشیدی تا روی شاتر فشار آورد...

 

 نگاه های شما(18)

/ 0 نظر / 9 بازدید