جنگ برای شادی

بیانیه ی مدیریت وبلاگ

من تلاش میکنم شاد باشم...من تلاش میکنم با دیگران شاد باشم...شادی دریغ شده از زندگیم را به زندگی برگرداندم...برای این شادی جنگیدم...برایش اشک ریختم...برایش  مضحکه دیگران شدم...برایش فحش شنیدم...برایش تنبیه شدم...و برایش باز هم اشک ریختم ...تا این شادی را نصیب خودم کردم...و حالا میخواهم این شادی ...هر چند زودگذر...حتی اگر به دمی بند باشد را به همه هدیه کنم...این شادی برای شماست و حق شما...از حقتان هیچ وقت نگذرید... همانطور که حق من بود که از زندگیم دریغ شده بود و حالا پس از این همه جنگ این شبها حس میکنم در مشت من است و این بار دیگر نمیگذارم به هیچ بهانه ای از مشتم دربیاید...برای شادی دیگران تلاش کنید  و دعا....

 

خدایا این شادی ها را از ما مگیر...

نگاه های شما(23)

/ 0 نظر / 11 بازدید