وبلاگicon
درباره الی

نامه رسان شما به من فید درباره الی

 
فهرست

 

پیوندهای من

 

جستجو

 

گذشته‌ها

 

 

کجاییم

 

  
....

دستانتان را آماده جوهری شدن کنید...پیش به سوی مردی که حق است و روبروی دوربین به ملت دروغ نمیگوید...یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۸ توسط  الی